top of page

Kaminad

KIIRVALIK

Üldine

Soojasalvestavad kaminad sisaldavad salvestuselemente ning soojust juhtivat väliskesta, mis ehitatakse spetsiaalsetest plaatidest.

Õhkküttekaminad hakkavad sooja ruumi eraldama kohe peale tule süütamist selleks ette nähtud avade kaudu.Üldjuhul kasutatakse sellist lahendust ruumi kiireks soojendamiseks ja tule nautimiseks nt.suvilad. Olenevalt kaminasüdamikest on võimalik juurde lisada ka soojust salvestavaid elemente.

Malmkaminad on valmistatud malmist. Saadaval on erineva disaini, võimsuse ja kaaluga. Kamin hoiab ruumi soojana kogu kütmisperioodi jooksul kuid jahtub peale tule kustumist kiiresti. Malmakmina eeliseks on väikesed mõõtmed, kiire paigaldus, ei vaja spetsiaalset aluspinnast.

Valmiskaminad metallist on mõeldud tule nautimiseks ruumidesse mis on väikesed või kuhu ei ole võimalik paigaldada rasket kütteseadet. Materjaliks on metall, millele olenevalt mudelist on väliskestana kasutatud ka keraamikat. 

Biokaminaid kasutatakse tule nautimiseks . Kaminate  tootevalikus on tooteid, mida saab paigaldada lauale. Kütuseks kasutatakse bioetanooli. Biokaminad ei ole mõeldud kasutamiseks ruumide kütmiseks, neil puudub salvestusvõime.

Soojasalvestavad kaminad

Soojasalvestavad kaminad

TARVIKUD, MÜÜK

Soojasalvestavate kaminate ehitamisel saab kasutada kahte erinevat tehnoloogiat sooja salvestamiseks.

Mammoth soojasalvestavad elemendid (rõngad)

Võimali paigaldada erinevatele kaminasüdamikele ,kasutades spetsiaalset metallraami.

  • salvestavad rõngad kombineeritud  suure soojusjuhtivusega malmist ja kõrge soojusmahtuvusegamagnetiidist, materjali tihedus  4500 kg/m3

  • pikk kasutusiga tänu oma sisemisele malmiststruktuurile

  • efektiivne soojusjuhtivus salvestavasse massi

  • Maksimaalne suitsugaaside soojuse ülekanne salvestavatele 

rõngastele

  • ei lagune, kõrge temperatuuritaluvusega

  • tihe ühendus, mida on alati võimalik lahti võtta

  • salvestavad rõngad on põletatud temperatuuril üle1000 °

C - kuumenemisel ei eralda ebameeldivat lõhna

 

Kompekt koosneb 6 soojasalvestavast elemendist. 

Salvestuskomplekti kogukaalu 228 kg ja kogukõrgus 480 mm

Garantii: 2 aastat 

Romotop Mammoth

Romotop Mammoth

Pool rõngast

Romotop Mammoth

Romotop Mammoth

Soojuse ülekande element

Romotop Mammoth

Romotop Mammoth

Soojasalvestav rõngas

Romotop Mammoth

Romotop Mammoth

Rõngaste komplekt

Romotop Mammoth

Romotop Mammoth

Soojuase ülekande skeem

Romotop Mammoth

Romotop Mammoth

Romotop Mammoth

Romotop Mammoth

Paigaldamise skeem 1

Romotop Mammoth

Romotop Mammoth

Paigaldamise skeem 2

Cebud Akubet soojamüüri moodulid

CEBUD kasutab salvestusmoodulite valmistamisel uusima põlvkonna materjali – suure soojussalvestusvõimega tulekindlast šamottbetoonist keraamilist massi. Ainulaadne patendiga kaitsud koostis kaubandusliku nimetusega AKUBET võimaldab saavutada väga head soojussalvestamist ja -juhtivust materjali väikseima paisumise juures.

Võrreldes tavapärasest šamotist liitmikuga, mille tihedus on 1,7–2,1 kg/dm3, on AKUBETist moodulitel tihedusega ~2,85 kg/dm3enam kui 50% suurem soojusladestusvõime, ühtlasi aga suurepärane soojustagastus ja ebatavaline püsivus. Just need kolm ühes materjalis ühendatud omadust eristavad AKUBETi teiste šamottide ja hariliku tulekindla betooni hulgas. Sellest materjalist vormitud ülipüsivad kompaktsete mõõtmetega küttemoodulid võimaldavad ehitada nägusaid ja samas väga tõhusaid küttepindu, soojusvaheteid ja nn sooje kaminakeresid, mille kasutegur 20 kg küttekoldesse laaditud puidu energiatagastuse puhul on koguni 80–90%, andes mõneteistkümne tunni peale jagatuna koguni kuni 70 kWh soojust.

Sellise kaminahju kaal küündib sageli 2000 kg-ni, tänu millele on võimalik ära kütta isegi 200 m2 suuruse pindalaga maja, ja seda keskmiselt kahe puusületäiega ööpäevas. Keraamilised soojussalvestusmoodulid võimaldavad soojusvahetit väga kergelt, lihtsalt ja kiiresti paigaldada. CMA sisekuju tasandab tänu äralõigatud nurkadele mittevajalikud takistused, mis hõlbustab märgatavalt heitgaaside väljavoolu. CMA süsteemis on võimalik peaaegu suvaliselt vormida heitgaaside väljavoolu süsteemi ja kogu soojusvaheti kuju.

CMA süsteemi soojusvaheti suurus arvutatakse välja lihtsa

põhimõtte järgi: 1 kg koldes põletatavate kuivade puude kohta

võetakse 70–130 kg soojussalvestusmassi (esimene ja järgmine

puusületäis). Sellise suhte juures kõigub kogu kaminahju (ehk kolde –

küttesüdamik koos keraamiliste soojussalvestusmoodulitega) kasutegur

80–90% vahel. Kui 770 kg kaaluva AKUBETist soojussalvestusmassi

juures suurendada koldesse laaditavat puidusülemit 11 kg võrra,

võimaldab süsteem suurendada soojustagastust enam kui kolmkorda

ja pikendada soojuskiirgusperioodi 8–12 tunnini.

Seda näidet illustreerib 18st CMAst koosneva väga tüüpilise süsteemi

skeem (11 kg põlemine annab lisaks 35–38 KWh jagatuna mõneteistkümne tunni peale). Sealjuures ei vähene põlemise ajal koldesse juhitava õhu hulk, mistõttu ei ole häiritud põlemisprotsessi korrapärane ja keskkonnasäästlik toimimine. Lühikese põlemisajal jooksul (1–2 tundi) koldes toodetud väga suur hulk energiat juhitakse otse soojusvahetini, mis tagastab selle, enne kui see korstnasse läheb. Heitgaasid jahutatakse temperatuurini suurusjärgus 130–200 °C, vaheti massis sisalduv heitgaasidest saadud soojus aga kiiratakse ühtlaselt välja pika aja jooksul (8–12 tundi) hulgal, mis on kohandatud vastavalt maja soojustarbele sel ajal. Sel moel välditakse kaminas tule tegemisega ruumide ülekütmise efekti, mis suurendab märgatavalt kaminahju kasutusmugavust.

AKUBET-MATERJALIST AHJUD JA KAMINAHJUD KOOSNEVAD:

1. Ahjukoldest – soojustsalvestavast südamikust või mis tahes liiki teras- või malmsüdamikust tngimusel, et tagatud on õhu juurdepääs põlemiskambrile koguses, mis on vajalik väljaarvutatud portsjoni puidu või briketi korrapäraseks ja keskkonnasäästlikuks põlemiseks. Kolde suurus, klaasi mõõtmed ja kütteevõimsus tuleb projekteerida selliselt, et see oleks vastavuses köetavate ruumide kütmisvajadustega

2. Soojustsalvestavast soojusvahetist – projekteeritud rõngaste ja plokkide vormis, mida saab ehitada ise seisvatena või kolde kohale alusel seisvatena, alati ühe heitgaasijoaga, mitmepöördelisena või lehviksüsteemis. Soojustsalvestavate soojusvaheƟte paremaks kohandamiseks erinevate korpuste suuruste ja majade erinevate kütmisvajadustega toodetakse soojusvaheteid vormidena (plokkidena): suuremad CMA plokid 28 x 28 x 28 cm, väiksemad CMA-M plokid 25 x 25 x 25 cm ja CMA-R rõngad läbimõõduga 45 cm;

3. Soojadest korpuseseintest, mis moodustavad kaminahju soojustsalvestava kambri. Need võivad olla valmistatud tavapärastest või kaasaegsetest suuremõõtmelistest kahhelplaatidest ning erinevate kütmisomadustega spetsiaalsetest AKUBET-plaatidest – CPA, CPA-K, CPK. Soovitatakse kasutada keraamilisi viimistlusmaterjale, kuigi võib kasutada ka muid temperatuuri taluvaid materjale... (rohkem infot e-poes )

Näide tehtud tööst

Romotop Mammoth soojasalvestavad rõngad

Romotop Mammoth rõngaste asetamine kaminasüdamikule

Rõngad paigaldatud

Rõngad paigaldatud

Kaminale soojakapi ehitus

Kaminale soojakapi ehitus

Kamina soojakapp valmis

Kamina viimistlus

Kamina krohvimine

Vaade sisemusest

Kamin valmis

Näide tehtud tööst

Cebud Akubet soojamüüri moodulid

Kamina ehitamine koos soojasalvestavate soojamüüri moodulitega

Kaminasüdamik ühendatud läbi soojamüüri moodulite

Kamina esiosa suletud

Kamina külgvaade

Soojasalvestav kamin

Soojasalvestav kamin

Kamin valmis, krohvitud

Viimistlus valge antiikkrohv

Õhkküttekaminad

Õhkküttekaminad

TARVIKUD, MÜÜK

Malmkaminad

Malmkaminad

TARVIKUD, MÜÜK

Valmiskaminad

Valmiskaminad, metallkaminad,

kaminad keraamikaga

TARVIKUD, MÜÜK

Biokaminad

Biokaminad

TARVIKUD, MÜÜK

Kaminate hinnapäring
bottom of page